Κώστας Καρυωτάκης

Νηπενθή
Ελεγεία και Σάτιρες
Ο Πόνος του Ανθρώπου και των Πραγμάτων